Thông tin hợp pháp
QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA VGS TRAVEL

Phiên bản : 2021

1. Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sau đây

Thông tin cá nhân cơ bản: Khi quý khách hàng sử dụng hệ thống của VGS Travel, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp những thông tin sau đây: Họ và tên; Giới tính; Ngày sinh; Địa chỉ; Số điện thoại; Email..

Thông tin cá nhân cụ thể: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách dựa trên quá trình quý khách sử dụng hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định từ quý khách hàng khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của chúng tôi, chẳng hạn như vị trí địa lý, địa chỉ IP, tùy chọn tìm kiếm cũng như các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Internet chung khác.

Thông tin nhật ký: khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của quý khách hàng. Thông tin nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, quốc tịch, vị trí truy cập trang, nhà cung cấp dịch vụ di động, thông tin thiết bị và lịch sử tìm kiếm cũng như thông tin liên quan đến việc sử dụng internet chung khác. Chúng tôi sử dụng thông tin nhật ký để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Hệ thống của chúng tôi.

2. Mục đích và phạm vi sử dụng

Chúng tôi yêu cầu những thông tin trên để nắm bắt nhu cầu của bạn và mang lại cho bạn một dịch vụ tốt hơn, cụ thể là vì những lý do dưới đây:

Nhằm cung cấp cho các Nhà cung cấp dịch vụ liên quan hoàn tất việc đăng ký và đặt tour của bạn.

Nhằm nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Gửi đến bạn điểm thưởng, các chương trình khuyến mại theo mùa hay những thông tin đặc biệt khi có vv…Bạn được cho là đồng ý với những thông tin điện tử khi bạn thực hiện một đăng ký hay yêu cầu.

Tùy chỉnh website theo sở thích của bạn.

Đôi lúc có thể chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan chức năng hoặc cơ quan điều tra nếu được yêu cầu theo luật định, hoặc cần thiết cho việc ngăn chặn, phát hiện các hành vi phạm tội và truy tố trước pháp luật để bảo vệ các quyền của khách hàng.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc lựa chọn vgstravel.com để đăng ký trực tuyến. Do đó, chúng tôi sẽ luôn bảo đảm và bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật đối với những thông tin cá nhân của bạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của VGS Travel.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GOLF VIỆT NAM

Số 20 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: contact@vgstravel.vn

Điện thoại: 0326.770.077

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin của bạn được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp.

5Hơn thế nữa, chúng tôi cũng đã thực hiện và sử dụng các quy trình bảo mật và những hạn chế vật chất và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng những thông tin cá nhân. Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của chúng tôi.

6. Xóa Dữ liệu cá nhân

Quý khách hàng có thể yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng do chúng tôi thu thập và xử lý, bằng cách gửi cho chúng tôi một lý do hợp lý. Nếu quý khách hàng muốn xóa dữ liệu của mình, quý khách hàng nên thông báo cho chúng tôi theo thông tin liên hệ của chúng tôi được trình bày bên dưới.

Theo yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp pháp để giữ lại dữ liệu đó. Lưu ý rằng bằng việc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ của chúng tôi và quý khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ như vậy.

7. Biện pháp, Cơ chế và Quy trình Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khách hàng đồng ý và tuân thủ rằng, bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Khách hàng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng vgstravel.com phải được gửi về VGS Travel, chúng tôi sẽ giải quyết tranh chấp của Khách hàng. VGS Travel sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.

VGS Travel chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin.

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ VGS Travel khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Khách hàng trong quá trình sử dụng vgstravel.com.

Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GOLF VIỆT NAM

Số 20 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Email: contact@vgstravel.vn

Điện thoại: 0326.770.077

8. Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Bước 1: Tiếp nhận: Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của khách hàng (gọi là “người khiếu nại”), kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.

Bước 2: Xử lý khiếu nại: Thu thập thông tin, hình ảnh, chứng cứ liên quan

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại: Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại.

9. Phương thức thanh toán

Thanh toán trực tiếp:

Tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GOLF VIỆT NAM Số 20 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

10. Thông tin liên hệ của chúng tôi

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: contact@vgstravel.vn.

icon icon